Tarief

Voor alle behandelingen gelden de tarieven op basis van een uur of anderhalf uur.

  • € 65,- voor een uur
  • € 95,- voor anderhalf uur

Sinds 1 januari 2017 is er voor de energetische behandelingen geen BTW verplichting meer. Dit betekent dat over andere behandelingen wel BTW geheven moet worden. 

Onder energetische behandeling valt Malvatherapie. Alle andere behandelingen zijn niet vrij gesteld van BTW en worden ook niet vergoed. 

Er zijn steeds meer mensen die er voor kiezen om alleen een basisverzekering te hebben en zelf de complementaire behandelingen te betalen.

Heb je wel een aanvullende verzekering dan is het mogelijk om de behandelingen vergoed te krijgen. Ik ben aangesloten bij de VBAG en daarmee bij de RBCZ koepelorganisatie. Dit betekent dat de meeste verzekeringen de behandeling (deels) vergoeden. De polisvoorwaarden van jouw verzekering geven aan wat de mogelijkheden zijn.

Ook is het mogelijk je werkgever om vergoeding te vragen.
Als je een eigen bedrijf hebt of ZZP’er bent dan kun je de kosten via de zaak regelen.

Verder ben ik aangesloten bij de BvMT de beroepsvereniging voor Malvatherapie.

AGB code therapeut 90100317
Odess 90069562
Lidnr VBAG 22112100
RBCZ licentiecode 106106R

Bewaren