Praktijk informatie

Sinds 1 januari 2017 is de wetgeving voor praktijken in dit werkveld veranderd. Dit betekent dat we aan meer eisen moeten voldoen. Zo is de Wet kwaliteit en klachten gezondheidszorg in werking getreden. De bedoeling van deze wet is dat het indienen van een klacht makkelijker en op een toegankelijke manier kan. Daarnaast is de privacy wetgeving aangepast. Deze wet heet de AVG.


Wkkgz

Dit betekent dat er een klachtenreglement is en dat ik via de beroepsvereniging VBAG aangesloten ben bij Quasir.

Wilt u een klacht indienen dan vindt je hier de contact gegevens. Voor meer informatie kun je de klachtenfolder downloaden.

AVG

Ik werk volgens de AVG. Dit betekent dat ik heel zorgvuldig met jouw persoonsgegevens omga.

Ik conformeer mij aan de privacyverklaring die de VBAG opgesteld heeft.